۲۷.۱۲.۰۱

Another world

 خیلی خواب می بینم و تقریبا همه اش رو فراموش میکنم. وقتی از خواب بیدار میشم حس می کنم از یک زندگی وارد زندگی دیگه شدم. از یک دنیایی به دنیای دیگه، همانقدر واقعی!

هیچ نظری موجود نیست: