۲۷.۸.۰۲

نور کوچولو

 شاید دو سال اخیر طولانی ترین زمانی بوده که دلم می خواسته بنویسم و آنطوری که دلم می خواسته اتفاق نیافتاده. دیشب که داشتم به حس عجیب این روزهام فکر می کردم دیدم می شود از تویش یک داستان کوتاه دراورد و یک فایل باز کردم و چند خطی نوشتم تا بعدتر شاید تکمیل ش کنم... 


هیچ نظری موجود نیست: