6.7.15

خانه ام را پیدا کردم. یک آپارتمان یک خوابه در طبقه چهارم یک مجتمع دانشجویی ست. از همخانه خبری نیست. سلام تنهایی دوباره!
تابستان به نیمه رسید، دو سوم برنامه تابستان پیش رفت و یک سومش که مهم تر هم بود اصلا شروع نشد.No comments: