30.7.15

یک نفر را پیدا کن که دوستت داشته باشد، نه کم! نه به اندازه کافی! خیلی ... دیوانه وار... آنقدر که بدون آنکه به تو نیاز داشته باشد، بدون تو زندگیش خالی و بی معنی شود. به کمتر قانع نشو!
باور کن، تنهایی سخت تر از تظاهر نیست!
وقتی آن آدم را پیدا کردی... وقتی آن آدم را پیدا کردی... 


پ ن: از سری نامه های خنگول به دخترش!

No comments: