23.7.15

بعد مذاکره هسته ای صاحبخانه اش بهش پیام داده که: از حالا من امریکایی و تو ایرانی میتونیم با هم دوست باشیم.
اینم جواب داده: هنوز نه! باید منتظر کنگره شما باشیم و مجلس ما، تا توافق نهایی بشه!
اونم نوشته: اوکی، تا کنگره و مجلس جواب بدن، آب رو قطع می کنم! :)))


1 comment:

dawlat shah poyesh said...

جل الخالق! چه جواب سرسختانه ی ...