2.6.15


چون بخواهد چیزى را بیافریند، فرمانش این است كه مى‏‌گوید: موجود شو، پس موجود مى‏‌شود!
حال و هوای این روزهای من...
 می گویم : موجود باش، پس موجود میشود... همینطور معجزه طور!


پ ن: إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ كُنْ فَیَكُونُ «یس آیه 82»

No comments: