6.11.14

چه میشود مرا...

امروز با یک خانم خیلی موفق درباره کتاب شرلی سند برگ (مدیرعامل فیس بوک)‌ حرف زدیم. وقت بیرون آمدن به دوستم گفتم چیز دندان گیری نگفت و کتاب هم از نظر من متوسط بود.(یکی از پرفروش ترین هاست) بر عکس دختر ایتالیایی که میگفت چقدر جلسه خوب بود و عالی بود و خانم مورد نظر بهترین بود و این حرف ها.
فکر می کنم در برحه ای از زمان هستم که خود جابز خدابیامرز که خدای مدیریت نوین (؟) است بیاید و برایم شخصا از تجربه های مدیریتی اش  در اپل بگوید. تحت تاثیر قرار نمیگیرم. انوقت چرا؟؟؟

No comments: