14.11.14

میان ماه من تا ماه گردون!

باید یک مقاله تحقیقاتی بنویسم برای آزار کلامی جنسی (verbal sexual harrasment) در محیط کار. استاد یک کیس حقوقی داده که خانمی در محل کارش لباس تنگ و کوتاه می پوشد، با همکارانش سر قرار رفته و با همه هم شوخی داشته. از قضا دست رد به سینه یکی شان زده و طرف هم بین شوخی و جدی بهش گفته: لباست اینقدر تنگه که راه نفس منو می بنده.
حالا خانمه شرکت و شخص مورد نظر را تهدید به بردن کیس آزار جنسی به دادگاه کرده و وظیفه ما این است که تصمیم بگیریم به عنوان مدیر این موضوع را چطور حل و فصل کنیم.
سوال اینجاست که اگر این خانم این کیس را به دادگاه ببرد چقدر احتمال برنده شدن اش هست و شرکت چه باید بکند؟
بین بحثهایی که با همکلاسی ها داریم یک نکته توجه من را جلب کرد: تا حالا هیچ کدام از همکلاسی ها به این اشاره نکرده که چون این خانم بدلباس پوشیده و بد رفتار کرده پس این نوع رفتار با او هم طبیعی! ست.
مطمین هستم هر کدام ما اگر اشاره ای به این موضوع در مقاله مان بکنیم یه صفر کله گنده از استاد میگیریم!

حالا برگردیم به مملکت گل و بلبل خودمان که اگر چادری هم بپوشی و از خانه برآیی و مورد آزار قراد بگیری اولین قضاوتی که درباره ات می شود این است: چه کار کردی که مورد آزار قرار گرفتی؟ اصلا چه لزومی دارد یک خانم از خانه برآید؟

پ ن: استاد مورد نظر یک وکیل سایق موفق بوده که دست از وکالت کشیده تا ما آدمهای تجارت پیشه رو به راه راست هدایت کنه و معتقده هر چی اتیش هست از گور ماها بلند میشه و سرمایه داری. 

No comments: