6.10.14

دوست

میرم لینکدین چک کنم هنوز توی دی سی هست یانه. آخرین باری که براش ایمیل فرستادم بابت توصیه نامه اش تشکر کردم و اینکه رفتم مرحله دوم گزینش. حتی خبر نداره که من اینجام، فکر کردم یک جایی قرار میگذاریم و او با اون قد بلند و دامن کوتاه و بوت پاشنه بلندش میرسه و من باید وقتی باهاش حرف میزنم گردن درد بگیرم. قول داده بودم اگر آنطرف ها آفتابی شوم خبرش کنم.
دو تا دکترا داره و یک عالمه سابقه کاری، ... برای اولین بار پروفایلش رو چک کردم و دیدم دکتری آخرش مال جان هاپکینزه.  به خودم میگم من خیلی خوش شانس بودم که این همه آدم درست و حسابی کابل دیدم. کی باور میکنه؟  آنقدر که این روزها دور و برم خالی به نظر میرسه.
دیدم برگشته لندن... چه حیف... 

No comments: