25.10.14

بعضی روزها آدم زیادی فکر میکند و به نتایج بدی می رسد و کارش به گریه کردن می کشد. خسته میشود و میخوابد و خورشید به دیدارش می آید و از خواب بیدارش می کند... کور شوم اگر دروغ بگویم!

پ ن: الان هم خورشید با من چشم در چشم شده، بی خیال هم نمیشود که کتابمان را بخوانیم!

No comments: