29.1.14

حالمان خوب است

 
بعد از ماه ها حالم خوب است. خودم فکر میکردم خیلی خوب، حال بدم را پنهان میکنم پشت عصبانیت. اینکه ترجیح میدادم آدمها ازم ناراحت باشند و بدشان بیاید تا اینکه نگران بشوند و دلسوزی بکنند. حال بدم هم بیشتر درونی بود تا بیرونی!
بعد از ماه ها حالم خوب است. نه اینکه زندگی گل و گلزار باشد. اینکه پذیرفته ام خیلی چیزها (99درصد) را نمیشود تغییر داد. فقط میشود عکس العمل خودمان را کنترل کنیم و فکر کنیم: کار درست را انجام داده ایم و باقی اش مهم نیست چون از دستمان خارج است.
امروز یک ایمیل گرفتم از جایزه ادبی تسنیم که جزو ده نفر اول هستم (رتبه ام هنوز معلوم نیست)! و حالم را خوب کرد. بیشتر از گرفتن قرارداد جدید، آغاز به کار موسسه جدید و حتی ذوق رفتن به خانه جدید!
یک خوشی جدید هم ساخته ام، دارم ساز زدن یاد میگیرم کاری که فکر میکردم هیچ وقتی برایش پیدا نمیشود.
 
 

2 comments:

soode61 said...

عالي است . مباركت باشد حال خوشت

بتول محمدی said...

من دوباره با یک وبلاگ دیگه آمدم . دوست دارم اون گوشه سمت راست وبلاگت هم باشم. همیشه حالت خوش باد!