21.1.14

خانه

تمام پس اندازمان و بیشتر از آن را دادم برای پیش قسط یک آپارتمان 85 متری. نیما موافق نبود میگفت هزار خرج داری و کلی باید خرید کنی.اما مثل همیشه لج بازی من برنده شد.
یکی از دیوارها را برداشتیم تا اتاق خواب بزرگتری داشته باشیم. چند هفته بعد اسباب کشی میکنیم و من هر احساسی دارم غیر از هیجان رفتن به اولین خانه برای خودمان بعد از 10 سال کار کردن بی وقفه! 
شاید دلم میخواهد قبل از رفتن از این شهر جایی داشته باشم. جایی که تصویری از برگشتن به آن داشته باشم!

1 comment:

ساغر said...

مبارکتان باشد، خیلی عالیست!
اینجا هم خانه جدید من است.