12.1.14

مهتاب من (سپوژمی 10 ساله)

گاهی وقتها آدمها آنقدر جیغ میکشند وفریاد میزنند که صدای خود را از دست میدهند. دیده ام!
حکایت سپوژمی ده ساله و تمام زنان این زمین سوخته است ...
 
حالا تو برای آناهیتا کمپاین کن!

1 comment:

ساغر said...

آخ چه خوب گفتی، سپوژمی هایمان هر شب خواب دار می بینند و ما درگیر رپرهایمان هستیم.