23.10.13

چون یک زن است ...

http://www.filmannex.com/posts/blog_show_post/76926/76926

در پاسخ به خواننده بی نام:

تشکر که نوشته هایم را دنبال میکنید.
اگر نوشته هایم ارزش خواندن و پیگیر بودن دارد، فکر میکنم میتوانم آنقدر در زحمت بیاندارمتان تا بروید و یک جای دیگر نوشته را بخوانید. من هم دلایل خودم را دارم برای نوشتن آنجا و لینک دادنش در این وبلاگ. امیدوارم که این دشواری را بپذیرید و همچنان خواننده وبلاگ باشید.
در ضمن، اگر از نوشته ای خوشتان آمد از بازنشرش (فیس بوک، توییتر، لینکدین، تامبلر و گوگل پلاس) در لینک مطلب اصلی دریغ نکنید!

با احترام
معصومه ابراهیمی

2 comments:

Anonymous said...

خواهر خوبم
ممنون که لطف کردید و پاسخ دادید
البته بی شک من مطالب شما را از طریق همین لینکها که میگذارید پیگیری میکنم و همچنان پیگیری خواهم کرد.
اما نوشته ها در سایت های رسمی همیشه رسمی هستند و جنسشان فرق میکند
چنانچهنوشته های شما هم جنسش در آنجا با آنچه قبلا در اینجا مینوشتید فرق میکند
راست این است که فضولی من به خاطر آن بود که فکر میکنم اگر مدتی در سایتهای رسمی بنویسید دیگر هیچگاه نخواهید توانست که مثل گذشته ها وبلاگ نویسی کنید و گاه خاطره ای و دلتنگی ای یا شادی ای را با دیگران قسمت کنید. زیبایی وبلاگ آن است که خیلی رسمی نیست.
و برای من
که از دوردستها با اشتیاق و لذت نوشته های نویسندگان افغان را دنبال میکنم همان درد دلها و خصوصی نوشتن هاست که فرهنگ را و دستگاه فکری و سبک زندگی را منتقل میکند. چیزی که اشتیاق به دانستنش دارم.
به این دلیل بود که جسارت کرده و خواهش کرده بودم که در وبلاگ هم بنویسید.
ارادتمند
یا حق

Anonymous said...

خواهر خوبم
ممنون که لطف کردید و پاسخ دادید
البته بی شک من مطالب شما را از طریق همین لینکها که میگذارید پیگیری میکنم و همچنان پیگیری خواهم کرد.
اما نوشته ها در سایت های رسمی همیشه رسمی هستند و جنسشان فرق میکند
چنانچهنوشته های شما هم جنسش در آنجا با آنچه قبلا در اینجا مینوشتید فرق میکند
راست این است که فضولی من به خاطر آن بود که فکر میکنم اگر مدتی در سایتهای رسمی بنویسید دیگر هیچگاه نخواهید توانست که مثل گذشته ها وبلاگ نویسی کنید و گاه خاطره ای و دلتنگی ای یا شادی ای را با دیگران قسمت کنید. زیبایی وبلاگ آن است که خیلی رسمی نیست.
و برای من
که از دوردستها با اشتیاق و لذت نوشته های نویسندگان افغان را دنبال میکنم همان درد دلها و خصوصی نوشتن هاست که فرهنگ را و دستگاه فکری و سبک زندگی را منتقل میکند. چیزی که اشتیاق به دانستنش دارم.
به این دلیل بود که جسارت کرده و خواهش کرده بودم که در وبلاگ هم بنویسید.
ارادتمند
یا حق