6.10.13

اگر از مسیر لذت نبریم، مقصد هم چندان لذت بخش نخواهد بود!

1 comment:

Anonymous said...

سرکار خانم معصومی
مدتی است که در وبلاگ خود نمینویسید
و فقط لینک مطالب عمومی از یک سایت اشتراکی را در اینجا میگذارید
زمانی شما یکی از پرخواننده ترین وبلاگهای دختران افغان را داشتید
من همواره از خوانندگان شما بودم و اگر میخواستم از حال و هوای کشورتان چیزی بدست آورم پیش از هرجایی به اینجا میآمدم
دریغم آمد که اینجا را رها کرده اید.
وبلاگ با یک مکان رسمی خیلی تفاوت دارد
کاش دوباره در اینجا بنویسید
و یا حداقل همان نوشته ها در جای دیگر را بصورت کامل در اینجا هم منتشر کنید و نه فقط لینک بدهید
دوست دار نوشته های شما
محمد