21.8.13

مکان های دوست داشتنی کابل- قصر دارلامان

1 comment:

Anonymous said...

بله متاسفانه شايد همان تزيين هاي خنده دار و رنگ هاي دلبخواهي! كاش به جاي شاروالي يكي ديگر ترميمش ميكرد كه قابل اطمينان تر بود. (من در فيلم انكس كامنت داده نتوانستم همين جا نوشتم)