13.6.13

«صندلی ات ر اجلو بکش و ویلون مرا بده ،چون تنها مسأله ای که هنوز باید حل کنیم این است که چطور این سر شب های غمبار پاییزی را به شکل دلپذیری به سر آوریم .»

شرلوک هلمز خطاب به واتسون ….در پایان قصه اشراف زاده مجرد

No comments: