11.6.13

حساسیت رسما دارد فلج ام میکند. هیچ چیزی غیر از آنتی هیستامینی که صبح میخورم جواب نداده. حالا آنتی هیستامین برای آدمی که با استامنوفین ساده هم رسما هشت ساعت میخوابد چیزی در حد ماده مخدر است.
صبح ها با خارش چشم و آبریزش بینی از خواب بیدار میشوم و تا صبحانه بخورم چند ده برگی دستمال کاغذی اینطرف و انطرف افتاده. بعد همه مقاومت  و فین فین، می بینم که گریزی از آنتی هیستامین نیست. میخورم و در راه دفتر خوابم میگیرد. توی جلسه گیج ام... پشت کامپیوتر منگم و دوست ندارم آدمها ازم مرتب بپرسند که حالم خوب است یا نه!
عصر که به خانه برمیگردم هم از شرجی هوا کم شده و هم از خواب آلودگی و حساسیت من! اما رمقی برایم نمی ماند!

پ ن: یک دکتر درست و حسابی در کابل وجود ندارد که نسخه درست برای حساسیت بنویسد!
پ ن 2: نازنین دوستم یک شربت پیدا کرده برایم و فرستاده که خیلی عالیست و خواب آلودگی هم ندارد! مرسی جان!

No comments: