22.4.13

عنوان ندارد!

-در این بل‌بشویی که جامعه امروزمان را فراگرفته، شاید خوب بودن تک‌تک ما، مسئولیت‌پذیری و آدم‌بودن به حماقت تعبیر شود. این ممکن است یک واقعیت باشد. اما حقیقتی هم در این میان وجود دارد. ارزش‌ها و اصول آدمیت در همه دوران ارزش خواهند‌ماند. چه باور داشته‌باشیم و چه باور نداشته‌باشند.

اینجا

پ ن: توصیه به خود!

1 comment:

سوده said...

ما
من و تو
انسان را رعايت كرده ايم!