14.4.13

این یک اگهی ست...

سمیه خانم صاحب وبلاگ "عمه سنگری" که در کابل زندگی میکند به عنوان "بهترین وبلاگ فارسی زبان" کاندید شده و من خودش را و شخصیتش را و خوش بینی ذاتی اش را بیشتر از بلاگش دوست دارم.

 به او رای بدهید:


No comments: