23.2.13

پسران بزکشی یا قصه نسل ما!


پسران بزکشی به بخش نهایی چشنواره اسکار راه یافته و کاندید بهترین فیلم کوتاه است. جدای از این که آیا این جایزه را خواهد برد یا نه. فرصتی پیش امده تا نگاهی جدی تر به سینما در افغانستان انداخته شود و همانطور که ما سالهاست که فرصت ها را نادیده می گیریم و منتظر معجزه ای به یکباره هستیم. این فرصت هم هیچ گفتگوی مفیدی را بین اهالی فیلم در افغانستان ایجاد نکرد.

ادامه یادداشت من درباره این فیلم را اینجا بخوانید!

No comments: