18.2.13

به جای نفرین به تاریکی شمعی بیافروزیم!


کمک به قربانیان کویته 

این روزها خبرهای ناگواری شنیده میشود ، انتحار و کشتار انسانهایی بی گناه ، کویته بعد از چند هفته باز هم روی خوش ندید و این بار هم انتحاری کننده گان خود را در میان مردم بیگناه منفجر کردند .  هر کسی به سهم خود کاری انجام می دهند. عده ای برای اعتراض اعتصاب غذا کرده اند. بیانیه نوشته اند و ... که هر کدام در جای خود ارزشمند است . ما نگران زخمی ها و بازماندگان هستیم. بیایید کاری کنیم تا مرحمی بر زخمهای کودکان و زنان بی سرپرست شود. پیشنهاد من اختصاص یک روز معاش تان به قربانیان است. من و دوستم کاوه عزیز کمک ها را جمع اوری کنیم و بعد از طریق ارگانی قابل اطمینان ان را به دست قربانیان کشتار کویته برسانیم . کمک ها به دو صورت دریافت میشود.

1: از طریق حساب بانکی، دوستان بعد از واریز کردن پول به حساب کپی فیش بانکی را برای ما ایمیل کنند .
2_ دوستان میتوانند به خانه فرهنگ مراجعه کنند و بعد از تحویل کمک نقدی خود رسید دریافت کنند وبعد از پرداخت گزارش را از طریق ایمیل و فیس بوک دریافت کنند .

دوستانی که پول را به حساب واریز می کنند حتما شماره فیش و مبلغ آن را برای ما ایمیل کنند تا در جریان گزارش های بعدی از طریق ایمیل قرار بگیرند.

شماره حساب بانکی :
Azizi Bank
MAIN BRANCH
Name: MOHAMMAD
Account NO:000104250822513
Account Type: Q.USD

شماره های تماس :0093793556967
0093796644783


ایمیل: masuma.ibrahimi@gmail.com


با تشکر از همه دوستان کاوه ایریک و معصومه ابراهیمی 

No comments: