17.1.13

ایزابلا

ایزابلا یک زن چهل و چند ساله پولندی (لهستانی) است. پدر بزرگ و مادر بزرگش جنگ جهانی را تجربه کرده اند و خودش تا بیست و چند سالگی در قلب اروپا در زیر فشار حکومت کمونیستی نمی توانسته از کشور خارج شود و حتی پاسپورت داشته باشد.
وقتی در فرودگاه ورشو به من خوش آمد گفت و در آغوشم گرفت، درست مثل یک زن شرقی که مهمانش را در آغوش می گیرد، بود. همقد بودنش با من مزید برعلت شد. چون همه دوستان آنطرفی ام وقتی با من حرف می زنند من گردنم خشک می شود تا بالا بهشان نگاه کنم!
از زندگیش حرف زد و پسر هجده ساله اش که به جای خواندن برای امتحان دانشگاه می خواهد برود و کانادا زندگی کند- پسرش در کانادا متولد شده- همسرش هم بیخیال و او این وسط خون جگر می خورد!
در طول یک هفته آنقدر با هم صمیمی شدیم که وقت خداحافظی اشک ریخت. من هم که از خداحافظی متنفر! ایستادم و بر وبر نگاهش کردم.
فکر می کردم خداوند باید ظالم باشد که زن به این نازنینی اینقدر زجر می کشد!(اگر حکم تکفیر ندهند بابت این حرف!)

دیشب ایمیل داده که این روزها همه اش به یاد تو می افتم. از حال و روزم پرسیده و ازهمسرم! اینقدر از او گفته ام که انگار دیده اش و می شناسد!

نوشته:
راستی حامله ام! آنهم یک دختر! در سن وسال من کمی عجیب است. آن وقت ها که ورشو بودی اوایلش بوده و من متوجه نشده ام!

انگار لبخندش از پشت ایمیلش هم نمایان است!
برایش می نویسم: خوش بحال تو. خوش بحال دخترت که مادرش تو هستی!

از دیشب تا حالا به مادر و دختر فکر می کنم که می نشینند ور دل هم و حرف می زنند. پسرها نمی فهمند این را. همه مادرها باید یک دختر داشته باشند که بتوانند باهاش حرف بزند!

پ ن: آخر هفته است. کسی جواب ایمیل ها را نمی دهد. کسی نمی خواهد آخر هفته اش را با فکر جدیدی از کار خراب کند. طبعا ایمیل های من هم جواب داده نمی شود ومن پشت کامپیوتر منتظرم...

پ ن2: سوشیال مدیا دنیا را تغییر می دهد و هر روز یک نفر جدید سر و کله اش پیدا می شود و می پرسد شما زنان افغان ها چه می کنید در سوشیال مدیا!  من فقط سکوت می کنم! الان یکی نوشت اگر بیکاری یک نفر را بفرستم سراغت در مورد وبلاگت برایش بگو!1 comment:

َُسعیده said...

راستش من همیشه معتقدم عمدتا روزنامه نگاران غربی در مورد وضعیت زنان تو خاورمیانه، تلقی بسیار سطحی و غیر واقع بینانه دارند. بویژه در مورد سوشیال مدیتا شخصا معتقدم اتفاقا به خاطر محدودیت جریان اطلاعات در ایران و افغانستان بهره گیری از سوشیال مذیا بسیار بهتر و کارآمد تر صورت می گیره