26.12.12

مصر و الازهر قدم در راه سی سال پیش ایران و حوزه علمیه قم گذاشتند!!!

1 comment:

hamid said...

گندم ز گندم درود، جو ز جو. مصر با بیشتر از 83 درصد مسلمان و بیش از 70 درصد زیر خط فقر اگر به دامان اخوان المسلمین نمی افتاد جای تعجب میداشت.