26.12.12

سال نو مبارک!

از ایران که بیرون آمدم. دچار دوگانگی تاریخ! شدم. یکی دو سالی زور زدم و سررسید فارسی گرفتم با سال شمسی! بعد دوتا سررسید میلادی و شمسی می گرفتم.
یکی دوسالی هست که با خودم لج نمی کنم. اول سال میلادی برنامه ریزی می کنم و آخر سال میلادی به حساب و کتاب خودم می رسم. سال نو من بی سرو صدا می اید و می رود!
بین همه شلوغی های این روزها هر وقت به تاریخ گوشه لپ تاپ نگاه می کنم. سال گذشته را مرور می کنم. خودم را در سال 2012 دوست دارم. آدمی که بودم. تصمیم هایی که گرفتم!
بیشترین آدم های زندگیم را که حذف کردم در این سال بود. دوستی های نخ نما و حال به هم زن وقتی تمام شد. جا برای دیگران و آدم های جدید باز شد!
هر چیزی را که زندگی برایم پیش اورد پذیرفتم و هیچ فرصت شاد بودن را از دست ندادم! و سفر... سفر کردم!!!
برنامه های زیادی برای خود 2013 ام دارم! هیجان انگیزند!

3 comments:

خدیجه said...

:)

Anonymous said...

تقویم افغانستان چیه؟

Masuma Ibrahimi said...

تقویم شمسی!