6.10.12

پیرو نوشته قبلی یا "فیس بوغ" چیست!

شاهد از غیب رسید!
چند روز پیش نوشته ای به نام بکتاش سیاووش (جوانترین نماینده پارلمان) در فیس بوک و صفحه ای به نام اش منتشر شد که به خانم سیما ثمر تاخته بود.
دوستان نوشته ها نوشتند و دشنام و درود از هر طرف آمد. اما هیچ کسی نپرسید که آیا واقعا این صفحه را خود آقای سیاووش مدیریت می کند یا نه؟
امروز ایشان نوشتن آن را تکذیب کردند. 

نکته اول: اول مطمین شویم که این صفحه از آن شخصی ست که ادعا می کند.
نکته دوم: اگر فرض را بر این بگیریم که این نوشته را هم ایشان نوشته، حمله شخصی و دشنام دادن چیزی جز شخصیت خفیف دشنام دهنده را نمی رساند. (روی سخنم با هر دو طرف است.)
نکته سوم: به نظر می رسد دست هایی مشغول دامن زدن به همان سخن هایی هستند که تاریخ این کشور را بر باد داده اند. خسته نشدیم از تقسیم کردن آدم ها و دیوار کشی قومیت ها؟؟؟
نکته آخر: اول ابزار - رسانه اجتماعی- را بشناسید و بعد به کار بگیرید. اگر کامنتی می گذارید و دشنامی می دهید. هیچ وقت، تاکید می کنم هیچ وقت از سرور فیس بوک پاک نمی شود. حتی اگر پروفایلتان را از بین ببرید. هزار پروفایل تقلبی هم درست کنید پیدا کردن شما برای خیلی ها مثل آب خوردن است! ابلهانه است اگر فکر کنید با یک آدرس ایمیل و پروفایل تقلبی هر کاری که دلتان خواست در اینترنت می توانید انجام بدهید. فعلا کمپنی ها از این بازار آشفته لایک و کامنت و یوزر و در صدر همه شان "پول" پارو می کنند و به این معنی نیست که نمی توانند شما را شناسایی کنند. فعلا قانون رسانه های اجتماعی، مسولیت کمپنی ها ، دولت ها و شهروندان به صورت کامل تصویب نشده و از همین بی قانونی پول ساخته می شود. اما این دوره به زودی سر خواهد آمد!

2 comments:

رفيعي said...

بسيار جالب بود

رفيعي said...

چرا نظرداده نميشه دراين سيستم ؟ يا ما بلد نيستيم به اين سيستم . چي سيستم سيستمي شد .....