13.10.12

رسانه من یا جوانان فیس بوکی!

روی فستیوال گپ جوان کار می کنیم.
امروز تیممان تکمیل شد و اولین جلسه عمومی را داشتیم برای تشریح برنامه ها و اهداف و ...

یکی از همکارهایم راجع به نظارت و ارزیابی از طرف نهاد تمویل کننده پرسید. گفتم نگران آنها نیستم چرا که هدف ما انجام حداکثر کار با بودجه و نیروی انسانی ست که داریم و این از نظر نهاد تمویل کننده خیلی بیشتر از برنامه کاری مورد انتظارشان خواهد بود.

هر سنت پولی که در افغانستان خرج می شود برای من و شماست. اگر از این پول درست استفاده کنیم و بیشترین کار را انجام بدهیم. هم پول بیشتری بدست می اوریم و هم زندگی بهتری برای مردممان خواهیم داشت!

اگر سال دیگر اینجا نشسته باشیم و در هر ولایتی که کار می کنیم حداقل 10 جوان وبلاگ نویس فعال و یا فعال رسانه های اجتماعی (فیس بوک و توییتر و...) داشته باشیم که اخبار ولایتشان را به صورت داوطلبانه و بدون وابستگی به هیچ رسانه و یا گروهی انعکاس بدهند. همین برایمان یک موفقیت است!

No comments: