14.10.12

ما و کلاس درس


شش روز توی زیر زمین خوشگل این ها خودمان را محبوس کرده ایم و سیستم مالیات افغانستان و نرم افزار کوییک بوک می خوانیم.استاد آقای پشتون مهربانی هست که دری نمی داند و انگلیسی درس می دهد. یک طورایی خواهش کرده که مثل آدم سر صنف بیاییم و غیبت نداشته باشیم. ما هم گفتیم : به روی چشم!
این است که چهار عصر تازه برمی گردیم دفتر!
نمی فهمم اگر دو تا دختر شاد و سرحال نبودند که گاه گاهی به خودمان و استادمان بخندیدم، چه می کردم این شش روز را با این اعداد و ارقام!


2 comments:

Shaharzad said...

همکار من مقدسه هم اینجاست.. خوشحال میشوم دو تا از زنان مورد علاقه ام در این شهر با هم آشنا شوند. :)

Masuma Ibrahimi said...

دختر نازنینی است!