29.9.12

بانویی که شما هستی!

خبر گرفتن جایزه آلترناتیو(جانشین) نوبل توسط داکتر سیما سمر خوشحالم کرد. بدون اغراق در زندگیم او جزو معدو زنان افغانی هست که آرزوی بودن و زندگی کردن شبیه آنها را دارم، جراتش را هنوز در خود سراغ ندارم!
بعد خبر دویچه وله را در فیس بوکم منتشر کردم و بالایش نوشتم: زن قهرمان!
بعدتر کسی زیر عکس کامنت داد: این خانم کاری برای زنان افغان نکرده!
من جواب دادم: اگر هر خانمی در افغانستان به اندازه خودش وظیفه اش را انجام بدهد، لازم نیست بار تمام کارهای نشده در افغانستان به دوش یک نفر گذاشته شود!
بعدتر به دو گروه برخوردم که به این خبر واکنش نشان داده بودند. عده ای از همشهری های داکتر سیما که او را به اندازه یک " بت" بالا می برند و می گویند که اگر تا به حال جایزه نوبل را به او نداده اند در حقش ظلم کرده اند و چنین وچنان!
دسته دیگر که مدعی این هستند که کاری نکرده وبیخود جایزه داده اند.
این عکس العمل ها من را یاد وزارت خانه های افغانستان می اندازد. دوستی که در یکی از این وزارت خانه ها کار می کرد می گفت، نمی توانم کارم را درست و کامل انجام بدهم. اگر این کار را بکنم باید تمام کارهای همکارانم را هم که بر سر من خواهند ریخت، انجام بدهم.
حالا داکتر سیما کارهایی را برای مردمش انجام داده و به نظر می رسد باید پاسخگوی کارهای نکرده دیگران هم باشد.
خانم سیما ثمر یک موقعیت شغلی دارد به عنوان رییس کمیسیون حقوق بشر در افغانستان! باید اگر نقدی هست در چهارچوب وظایفش به این عنوان صورت بگیرد!
آیا ایشان وزیر زنان- از این وزارت متنفرم- هستند که باید پاسخگوی وضعیت زنان در افغانستان باشند؟
آیا ایشان مدعی کدام رهبری سیاسی بوده اند و یا هستند؟

مقصودم این است که تمام کارهایی که ایشان در این سی چهل سال انجام داده اند خارج از وظیفه وموقعیتشان بوده والحق بسیار هم عالی بوده اند. کمیته نوبل هم در مقایسه با دیگر کاندیداها تصمیم می گیرد که این جایزه را به چه کسی اهدا کند - نوبل جایزه ای سیاسی هست و منتقدانش خیلی با نفوذ تر و با معلومات تر از من و شما هستند- پس احساساتی شدن آقایان!- بله،بیشتر منتقدان و مجیز گویان مردان هستند- بی معنی می نماید!!!
No comments: