24.6.12

سفید برفی و هفت کوتوله

اول: هنوز مثل بچه های مکتب رو فکر می کنم که معلم ها همه چیز را می دانند. معلم جدیدم هم معتقد است بهترین نویسنده ها نویسنده هایی هستند که سبک را تقلید می کنند و ایده خودشان را میان سبک دیگری جا می زنند. (خودتان این ایده را گسترش بدهید به همه چیز) قبل تر فکر می کردم. ایده همه جا هست و مهم نحوه اجرا و جزییاتش هست (هنوز هم همین اعتقاد را دارم) فعلا معلم فعلی و قبلی با هم درگیرند.

دوم: این روزها عاشق ملکه فیلم "آینه آینه" ام که جولیا رابرتز نقشش را بازی کرده است، هستم. منفی ترین شخصیت دوست داشتنی دنیا شده یا من دچار توهم شدم؟ در مقابلش هم آن سفید برفی شیر برنج هست که لوس و بی مزه و دست وپاچلفتی و ابله می نماید!
از طراحی صحنه و لباسش هم لذت ببرید.

سوم: همانا خداوند به بندگان برگزیده اش اینترنت تری جی اتصالات را عطا فرمود!


1 comment:

Anonymous said...

دچار توهم شدی!!
دقیقن این شخصیت چی داشت که دوست داشتنی باشه؟