22.6.12

از دیروز که خبر حمله طالبان های وحشی به رستوران اسپوزمی را شنیدم  اعصابم خراب شده است. آنجا یکی از جاهای دوست داشتنی این شهر پر از کثافت بود!
طالبان وحشی هم بیانیه داده اند که: افغان های پولدار و خارجی ها در این رستوران به خوشگذرانی می پردازند!

اینقدر این مردم عقب مانده و ابله هستند که غذا خوردن در یک رستوران و چلم کشیدن می شود خوش گذرانی مخالف دین و مذهبشان! 

No comments: