12.6.12

بی هوا

بعضی وبلاگ نویس ها بی هوا... بی خبر آدمی را لینک می دهند.
آدمی، بی خبر... بی هوا وبلاگشان را پیدا می کند و می بیند: ا  این آدم منو لینک کرده!
مثل هدیه می ماند.

مثل شال خوشرنگی که امروز سوغاتی گرفتم!

پ ن: آدم نان قرض دادن نیستم... وبلاگشان را دوست داشته باشم لینک می دهم... نداشته باشم ...نه!

No comments: