22.5.12

شاید وقتی دیگر

دنیا برایم وقت ندارد
آدم ها هم...
بسیار دویده ام برای نرسیدن.

تن زخمی ام را با پاهای تاول زده
ترانزیت به ترانزیت کشیده ام

تا اینجا...

تکیه دادم به نرده روبروی خانه در طبقه سوم و چشم دوختم به کوه های سرسبز و خانه هایی خوشبخت با شیروانی قرمز... انطرف تر دریا به وسعت تمام خود را در برابرم گشوده بود.
اخرین پک سیگارم را که کشیدم چیزی در سرم دوران می کرد و من هوشیار هوشیار بودم.

-برمی گردم!

1 comment:

hamid said...

tan dadan be aghooshe ghorbat kheyli sakhte, kheyli. ta adam majbor nabashe nemishe hejrat ro tahammol kard, adamo az too daghoon mikone lamassab