9.7.12

عشق آباد 1

بسیار سفر باید کرد
تا پخته شود خامی

قبل نوشت سفرنامه: واضح است که تمام این سفرنامه از دیدگاه من است و دیده ها و شنیده هایم در این سفر کوتاه. نه قصد قضاوت دارم و نه نقد. اطلاعات داده شده به من و گفته های من لزومن حقیقت نیست و ممکن است دیگری با دیدن همان واقعیت ها برداشت دیگری داشته باشد.
قصدم از نوشتن این سفرنامه، نوشتن ! است. این که منبعی برای من در اینترنت وجود نداشت که با چه کشوری مواجه خواهم شد و انتظاراتم چه می بایست باشد از یک کشور بیست ساله ای که قبلا زیر مجموعه اتحاد جماهیر شوروی بوده است.

قبل از سفر
دعوت نامه را که گرفتم، فکر کردم ویزا چطور خواهد شد. یک هفته بعد میزبانم یک ویزای الکترونیکی برایم فرستاد و قرار شد که به محض رسیدن به فرودگاه عشق آباد- محلی ها اشک(به فتح الف) تلفظ می کنند- ویزا را همانجا بدهند. بعدتر فهمیدم که گرفتن ویزا از سفارت ترکمنستان خیلی سخت و جنجالی ست و برای اینکه ما با مشکل مواجه نشویم ویزا را به این شکل برایمان فراهم می کردند.  بلیط ها را برایم فرستادند. ترکمنستان با افغانستان مرز مشترک زمینیی دارد و اگر پرواز مستقیمی از کابل به عشق آباد پرواز کند، 2 تا 3 ساعت پرواز خواهد بود. پرواز مستقیمی وجود نداشت.
 گفتم کپی بلیط ها را بگذارم این جا با هم بخندیم و به هم بخندیم و به حال هم بخندیم.

( KBL - IST )


Flight TURKISH AIRLINES - TK 707
Departure
KABUL AF,INTERNATIONAL
(KBL)
Arrive
ISTANBUL TR,ATATURK
(IST - TERMINAL INTL)

1200

1635Duration
6:05
 ( IST - ASB )


Flight TURKISH AIRLINES - TK 322
Departure
ISTANBUL TR,ATATURK
(IST - TERMINAL INTL)
Arrive
ASHGABAD TM,ASHGABAD
(ASB)

2110

0245Duration
3:35
( ASB - IST )

Flight TURKISH AIRLINES - TK 325
Departure
ASHGABAD TM,ASHGABAD
(ASB)
Arrive
ISTANBUL TR,ATATURK
(IST - TERMINAL INTL)

0740

0945Duration
4:05
 ( IST - DXB )


Flight TURKISH AIRLINES - TK 760
Departure
ISTANBUL TR,ATATURK
(IST - TERMINAL INTL)
Arrive
DUBAI AE,DUBAI INTL
(DXB - TERMINAL 1)

2000

0135Duration
4:35
( DXB - KBL )


Flight SAFI AIRWAYS - 4Q 202
Departure
DUBAI AE,DUBAI INTL
(DXB - TERMINAL 1)
Arrive
KABUL AF,INTERNATIONAL
(KBL - TERMINAL INTL)

0330

0650


Duration
2:50

 به عبارت بسیار ساده من برای رفتن به کشور دوست و همسایه دیوار به دیوار " ترکمنستان" باید پرواز کنم به استانبول و بعد هم عشق آباد که ناقابل ده ساعت پرواز است بدون احتساب چک امنیتی و باقی قضایا!

در راه برگشت هم باید بروم استانبول و بعد هم دبی و بعد کابل. ناقابل دوازده ساعت پرواز!

بخندم یا گریه کنم؟

پ ن: راه های دیگری هم برای پرواز هست. مثل مسیر ایران! اما خودتان از تحریم ها و امنیت پروازهای ایران خبر دارید حتما!میزبان من هم که به غیر از ایرلاین های درجه یک قبول ندارد. کلی معذرت خواهی که ببخشید پرواز دبی- کابل صافی هست. گزینه بهتری نداریم!

No comments: