25.3.12

تعطیلات را چگونه گذراندید؟

مهمانی شب قبل از سال تحویل... مهمانی بعد از سال تحویل... سالنگ... دوباره سالنگ...مزار...کابل... خانه جدید...دوباره کار!


پ ن: یک دوست قدیمی دندانپزشکی کابل قبول شده و همین جا بهش تبریک می گویم و از آنجا که وقتی او داشت همه مهمانی ها و گشت و گذارها را بر خودش حرام می کرد تا کنکور بدهد و ما داشتیم الکی خوش بودن را تمرین می کردیم، کلی حسودیمان شد!

1 comment:

Feza Ibrahimi said...

معصومه توی بلاگ اسپات هم یک گزینه ی جدید اضافه شده که می توانی به کامنت هات جواب بدی اگر دوست داشتی می توانی فعالش کنی!
فائزه