29.2.12عکس هایی از دکوراسیون های داخلی در زندگی واقعی را مرور می کنم. اتاق های خواب یک نفره پر هستند ازشلوغی و شگفتی. از پرنده های مونوگومی رها از سقف تا دوچرخه کنار تخت و رشته های لامپ های کوچک.
در عوض اتاق های خواب دونفره. ساده و وسیع و خلوت. بدون هیچ چیز غافلگیر کننده ای.سوال: اتاق های یک نفره پر از تنهایی ست و صاحب اتاق های کوشش کرده تا آنجا را از تنهایی محتومش بیرون بیاورد؟ یا نه، دو انسان هیچ وقت نمی توانند اشیای دوست داشتنی شان را حتی در یک اتاق دونفره به اشتراک بگذارند؟

No comments: