23.2.12

خانه ای برای فرهنگ و هنر

از مدیریت خانه فرهنگ کناره گیری کرده ام. اما همچنان عضو برد مدیریت و مشاوره خواهم بود.
احساس این روزهایم مثل مادری ست که کودکش را برای زندگی بهتر به فرزند خواندگی می سپارد!
دو سال کار کردن در عرصه فرهنگ وهنر افغانستان آنقدر به من آموخت که نمی توانم سپاسگذار این فرصت نباشم.
همه کسانی که تشویقم کردند- همسر نازنینم و خواهرهای مهربانم -  کسانی که به عنوان همکار در کنار من بودند، دوستان بین المللی من که در کنارم ایستادند واز من پشتیبانی کردند. به یقین اگر دلگرمی و کمک آنها نبود هرگز خانه فرهنگ افغانستان موفقیت امروزش را نمی داشت و من از همه شان تشکر می کنم.
دو سال کار کردن روی ایده و اجرایی کردن ایده خانه فرهنگ زندگی حرفه ای و شخصی ام را به شدت تحت تاثیر خود قرار داد. اکنون زمان آن رسیده تا خانه فرهنگ با مدیریت و ایده جدید به سمت آینده شتاب بگیرد.امیدوارم که خانه فرهنگ افغانستان با مدیریت آقای یونس انتظار موفقیت های گذشته اش را تکرار کند و موفقیت های بیشتری پیش رویش باشد.

3 comments:

A Writer from Kabul said...

مانده نباشی خانم ابراهیمی!
زحمات شما در خانه فرهنگ برای فرهنگ و هنر قابل ستایش است. تشکر، تشکر!
امیدوارم هم شما و خانه فرهنگ روزهای زیباتری را پیش رو داشته باشید.

Anonymous said...

khaste nabashi va dast marizad! albateh omidvaram yek ejbar poshtesh naboode bashe va khasteye ghalbit bode bashi

آشنا said...

به آقای ناشناس،
مگه کسی میتونه به خانم ابراهیمی اجبار کنه!چه حرفا!
خانم ابراهیمی خسته نباشی، امیدوارم این کودک خوب رشد کند.