18.2.12

بالاخره ثبت شد!

می توانم بگویم در چند سال اخیر اولین کتابی بود که در افغانستان منتشر می شد و من بدون زمین گذاشتن از اول تا آخرش را خواندم.
رمان"افغانی" عارف فرمان که توسط انتشارات تاک در کابل منتشر شده است.
داستان دانشجویی از دانشگاه کابل است که از کابل به ایران می گریزد و خاطرات و خطراتش را به رشته تحریر دراورده است.
اگر چه رمان فکر نمی کنم جایگاه خاصی در ادبیات فارسی و دری پیدا کند ولی چون از اولین داستان هایی هست که بدون ملاحظه و گزارش گونه ، گوشه ای از انچه بر مردم ما در به عنوان مهاجر در ایران رفته را بازگو کرده است و قطعا به خاطر اولین بودنش- تا آنجایی که من می دانم- می تواند جایگاه خوبی پیدا کند.

ولی ای کاش نویسنده با صبر بیشتری و تصویر سازی بهتر و هنرمندانه تری، این کتاب را از گزارش گونه بودن خارج می ساخت. 

پ ن: کتاب در کتابخانه خانه فرهنگ افغانستان برای امانت و فروش موجود است!

No comments: