19.1.12

مثلا پنج سال بعد!

دور نمی بینم روزی رو که اصغر فرهادی مجبور شود خارج از ایران و برای تماشاگر غربی فیلم بسازد.
بعد طبیعتا توی یکی از فیلم هایش یک صحنه روابط انسانی(...) می گذارد. بعنی اگر آن صحنه را از فیلم دربیاورید یک جورایی فیلم ناقص می شود.
بعد همین مردم واویلا گویان سر به بیابان می گذارند که وای فرهنگ ما... وای ارزش های انسانی ما... وای ... وای...این آدم چرا این کار را کرد... آبروی ما رفت... ما شهید دادیم ...
بعد همین بساط گلشیفته می شود و عکس و ویدیو.


پ ن: داشتم فکر می کردم اگر همین فردا روز فیلم شخصی گلشیفته بیاید بیرون (بدون اراده شخصی اش) هم دلش نمیسوزد (چون قبلا خودش این مساله را با خودش و خانواده اش حل کرده) وهم ملت خیلی تماشایش نمی کنند یا به بیان دیگر(اگر قرار است بدنش وسیله شود، خودش از این وسیله استفاده کرده نه دیگران) شما فهمیدید؟ من فهمیدم چی گفتم!

No comments: