10.12.11

رویا و واقعیت!


همزمان به چند خانم کمک می کنم برای راه انداختن تجارت. راه طولانی در پیش دارند.


لذت می برم از این کار و خودم هم چیزهای تازه یاد می گیرم!پ ن: زندگی آدم رویاهایش نیست، اعمالی ست که انجام می دهد. مثلا این روزها مدیرشده ام و تیاتر رویایی در دوردست و یا حداکثر کتابهایی در کتابخانه کوچکم.


پ ن دو: من رویاهایم رویا هستند و نیما رویاهای من را جدی جدی دنبال می کند. مثالش همین خریدن کتاب" انسان و سمبلهایش" برای تولدم با دو سه هدیه دیگر!


No comments: