7.12.11

من از پاکستان متنفر نیستم!شعار "من از پاکستان متنفرم." من را یاد مرگ بر امریکا و انگلیس و... در دوران کودکیم در تهران می اندازد. زمانی که ما کودکان معصوم را وادار می کردند با مشت های گره کرده به آدم هایی دشنام بدهیم که باعث تمام بدبختی بشریت بودند!

بعدترها فکر کردیم. آتش زدن پرچم یک کشور توهین به تمام مردمی است که در آن خاک زندگی می کنند. دشنام دادن یک ملت ربطی به محکوم کردن جنایت عده ای از آن مردم ندارد.

"من از پاکستان متنفرم." گروه تروریستی و جنایت کاری که حملات انتحاری روز عاشورا در کابل را سازماندهی کردند نشانه نمی رود. چندین میلیون انسان بیگناه دیگر را هم شامل می شود!

No comments: