24.11.11

;کدبانویی که منم!


زرشک پلو با مرغ
لوبیا پلو
باقالی پلو با گوشت
خورش قیمه
مربای به و سیب
در طول دو هفته گذشته درست کردم.
لازانیا و کلم پلو با کلم قرمز وترشی در صف قرار دارد.
امشب دوباره می خواستم لوبیا زرشک پلو با مرغ درست کنم. قسمت نشد.
پ ن: می پرسد خوب وقتت رو که ازاد کردی چیکار می کنی؟
- آشپزی، خانه داری...
یه طوری نگاهم می کنه انگار شاخ دراوردم و یا دارم دروغ شاخدار می گم. به جان مادر تمام لحظه های آزادم را در ماه گذشته صرف آشپزی کردم و کلی خوش گذشت !

No comments: