20.11.11

شمشیر اسلام (سیف الاسلام)؟

پسر قذافی دیکتاتور سابق لیبی بدست انقلابیون اسیر شده و فعلا اعلام کرده اند که در سلامتی به سر می برد. خوب اگر فشار جامعه جهانی نسبت به انقلابیون برداشته شود چه رفتاری با او انجام می دهند. اصلا برای انقلابیون مهم هست که محاکمه عادلانه ای برایش برقرار کنند؟
یا به صورت دیگر،تفاوت آدم هایی که قذافی را مثله کردند با قذافی دیکتاتور چه هست؟ اگر همان آدم ها دارای قدرت شوند چه تضمینی وجود دارد که با مخالفان خود همان رفتار را تکرار نکنند؟

No comments: