9.11.11

بولینگ در کابل

برای تفریح کردن در کابل چه گزینه هایی وجود دارد. یک مدتی پاتوق پسرها قهوه خانه و چلم بود که یکبار رفتم و بار آخرم شد. بعد رستوران ها و کافه ها هستند که کیفیت و سرویس دهی شان یا خوب نیست و یا قیمت ها آنقدر بالاست که نمی شود به عنوان تفریح همیشگی رویشان حساب کرد. تازه کجاست یارانی که بشود باهاشان رفت.
چند وقت پیش شنیدم که یک باشگاه بولینگ در کابل افتتاح شده که گویا مدیرش هم یک خانم است.
ما روز اول عید رفتیم و بهمان خوش گذشت.

آدرس: کابل- چهار راهی انصاری به طرف کلوله پشته سمت راست- باشگاه بولینگ استریکرز
هر لاین بازی برای یک ساعت 35 دالر چارج می شود که تا شش نفر می توانند از یک لاین استفاده کنند.
ساعت کاری شان هم از 11صبح تا 11 شب است. 

No comments: