20.10.11

عوامل خشونت طلبی در افغانستان

خشونت طلبی در افغانستان به شدت رشد کرده است. در مناطقی از افغانستان که هیچ گاه در طی این ده سال سابقه ناامنی نداشته امکان سفر کردن از بین رفته است.دولت مرکزی کنترل خود را در بیشتر مناطق افغانستان از دست داده است.

آیا تعداد مردم ناراضی از دولت افزایش پیدا کرده است و این نارضایتی به حدی است که دست به عمل خشونت امیز بزنند؟
آیا این افراد، دزدان و قاچاقچیان مواد مخدر نیستند که نگران از دست دان افغانستان -بهشت امنشان- هستند؟
آیا عوامل دولت که قرار است امنیت را در افغانستان برقرار کنند به این تعهد پایبند هستند و خدای نکرده سرشان به آخور دیگری بند نیست؟
با قوی تر شدن دولت و نهادهای امنیتی در افغانستان غیر از طالبان و عوامل فاسد دولتی و قومی آیا شرکت های امنیتی خصوصی - که در انحصار افراد خاصی است-  متضرر نخواهند شد؟

هر ترور، انتحار ویا بمب گذاری و حمله مسلحانه که اتقاق می افتد.اولین چیزی که به ذهن می رسد گروه طالبان است. آنها هم از خدا خواسته سریعا آن را تایید می کنند.

 طالبان گروهی که مدعی ست تنها با اعتقادات مذهبی و آرزوی رسیدن به بهشت تمام این جنایات و ناامنی ها را انجام دهند. این آدم های جنگجو منابع مالی شان را از کجا تامین می کنند ؟ چرا با وجود چراغ سبزهای متعدد دولت و جوامع بین المللی حتی یکبار حاضر به مذاکره نشده اند؟

دولت های همسایه که داریم که در واقع در خاک افغانستان با امریکا می جنگند. اینطور نیست که اگر امریکا و نیروهای بین المللی  افغانستان را ترک کند انها دست از دشمنی با مردم افغانستان برمی دارند.


در واقع این گروه های دخیل در فساد و قاچاق مواد مخدر و همسایگان دوست و برادر ماهستند که ناامنی ایجاد می کنند و بازاراین نامنی بسیار هم داغ است. منابع مالی آن از فساد، تجارت مواد مخدر ، در امد شرکت های خصوصی امنیتی و کشورهای همسایه تامین می شود و هیچ ربطی به اعتقادات افراطی شان ندارد.

تولید مواد مخدر تجارت پرسودیست وشواهد متعددی از دخالت عوامل  دولت و شورشیان در این تجارت در دست است.

بهتر است دولت و جامعه جهانی دست از گوری- طالبان- که مرده ای در آن نیست بردارند و به عوامل اصلی بی ثباتی وبی امنیتی در افغانستان بپردازند.

برای معلومات بیشتر اینجا و اینجا و اینجا  را بخوانید.


پ ن: تمام نوشته بالا نظرات شخصی اینجانب به عنوان یک شهروند- نه تحلیل گر سیاسی- بود و ممکن است تحلیل غلطی باشد.

No comments: