8.9.11

5 comments:

Shaharzad said...

من هم! معلوم میشود نویسنده این سطور آشنایی خیلی کمی با زنان افغان دارد.

Anonymous said...

موافقم من هم
اما زنان افغان در کنار سکس از خیلی لذات دیگر هم محروم هستند

Anonymous said...

من هم موافقم
زنان افغان به نظر من اما صرف نظر از سکس از خیلی لذات دیگر هم محروم هستند

امید said...

سلام.

ما مردها حتی باورهامان عوض شده. الان حتی نمی دانم چی باید بگم. شاید حق با شما باشه. اما من به عنوان یک مرد در این جامعه، از زنها فقط همین قدر می دانم که در بالا شما آورده اید. البته کاش می نوشتم "بیشتر زنان".

راستش را بخواهید، من از زن بودن تصور دیگری دارم که در افغانستان خلاف تصور مرا نشان میدهد. احتمالا تصور من از زنها غلط است. شاید هم تصویری که در افغانستان ایجاد شده اشتباه باشد. هفته بعدی که وبلاگم دوباره راه اندازی شد، یک مطلب مفصل در این باره می نویسم تا بحثی کرده باشیم.

متچکر

خدیجه said...

من هم مخالفم.

به نظر من هم قضاوت کاملا سطحی و شتابزده و تعمیم دادن برای نویسنده بسیار آسانتر بوده تا ساعاتی اندیشیدن عمیق در مورد این موضوع.