5.9.11

یک جنایت امریکایی


دیشب فیلم "یک جنایت آمریکایی" را دیدم. بر اساس یک داستان واقعی بود که یک زن خانه دار و تعدادی بچه یک دختر بچه معصوم را تا مرگ شکنجه می دهند و می کشند. وحشتناک بود. یکی نیست به حسین بگوید این است عوض فیلم زیبای داگویل و با او حرف بزن وماشینیست که قرض دادم!


قبل ترش هم فیلمی از جانی دپ دیدم که اسمش خاطرم نیست. پراز خون و جسد و کثافت! باز هم پیشنهاد حسین!


این روزها بطور غیر منتظره ای دارم این طور فیلم ها را جذب می کنم و خدا ختم بخیر کند!پ ن: داشتم نگران آدم هایی می شدم که در وبلاگ های قبلی ام فحش می نوشتند. خوب به سلامتی اینجا را پیدا کردند و حالشان خوب است. سلام!

No comments: