4.8.11

زیبایی بصری


دخترک می گه: قول داده بودی که دسکتاپ بدی بهمون!


می گم: نداریم عزیزم، خوب لپ تاب استفاده کن چه فرقی می کنه؟


نگاه می کنه توی چشمام و: زیبایی بصری لپ تاب و مونیتور دسکتاب فرق نمی کنه؟


مدت هاست سر جزییات با هیچ هنرمندی بحث نکرده ام. آخرین بار که سر برچسب تابلوها با چند عکاس حرفه ای!!! بحث کردم و انها به جای استفاده از کاغذ مرغوب، کاغذ معمولی پرینت کردند- آنهم در بی ریخت ترین شکلش- نا امید شدم از حس زیبایی شناسی هنرمندهای افغان!


به حسین می گویم، یک طوری جور کن برایشان!


فردا افتتاحیه نمایشگاهشان است، بی صبرانه منتظرم!!


No comments: