21.6.11

کسی که اولین رنگ مو رو توی سی سالگی می گذاره روی سرش باید آدم بیخودی باشه!

1 comment:

Anonymous said...

چرا؟؟؟
شاید با زیبایی طبیعیش حال میکنه...
شاید واسه خودش یه عالم باحال داره
شاید یه جور هنرمنده
شاید رنگ موهاش بلوطی خوش رنگ و اغواکننده ایه...یا خرمایی روشن
از اون رنگای تک و خاص
شاید دیر بزرگ شده...
شاید مثل خیلی از این خوشگل خانمای شلوو نیس..
و شاید خیلی چیزای دیگه