14.6.11

هنرمندهای ذهنم


نه!


هنرمندهایی که در ذهن من اند، پسرهایشان موهایشان را بلند می کنند، سیگار وپیپ می کشند وخوب حرف می زنند.


دخترها لباس های اجق وجق نخی می پوشند و موهایشان را سبز وقرمز می کنند و بعد هم سرشان را می تراشند.


هنرمندهای ذهن من عجیب وغریبند، با آدم های عادی فاصله شان را حفظ می کنند وکمی خودشان را می گیرند.


دخترک طرح ها و عکس های چیدمان هایش را نشانم می دهد.


بعد چشم هایش را می گرداند و به من نگاه می کند با معصومیت خاص خودش که: می شود!؟


می شوم معلم بدجنسی که می داند شاگردش کار را خوب انجام داده اما نمی خواهد آفرین بگوید، انتظارش بیشتر از این حرف هاست.خلاصه:


دو تا دختر نازنین که از هنرمندهای ذهن من خیلی فاصله دارند می خواهند در گالری خانه فرهنگ افغانستان نمایشگاه چیدمان(اینستالیشن) و نقاشی و عکس بگذارند، خیلی متفاوت تر از چیزهایی که در کابل دیده ایم. امیدوارم که بشود!!!

No comments: